Warztaty Teatralne – «Pracownia Ludica»

dziękuję za przekazanie informacji znajomym, którzy mogą być zainteresowani 🙂

Prowadzenie: Solange Bonfil / ARGENTYNA

Współprowadzenie: Dominika Jarosz(ruch) oraz Kuba Pałys(muzyka)

Produkcja i promocja: Agata Życzkowska

Centrum ŁOWICKA /ul. Łowicka 21/ Warszawa

12-16/09/2011
12.09 – 10:30 – 15:30
13.09 – 10:00 – 14:00
14.09 – 10:00 – 14:00
15.09 – 10:00 – 14:00
16.09 – 17:00 – 21:00

Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ i Centrum ŁOWICKA w Warszawie zapraszają na warsztaty teatralne PRACOWNIA LUDICA z argentyńską reżyserką Solange Bonfil, które odbędą się w dniach 12-16/09/2011. Warsztaty ruchowe, wokalne i aktorskie skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i osób, które dopiero zaczynają przygodę z teatrem. Warsztaty są prowadzone w języku angielskim oraz w języku polskim. Każdy uczestnik pracuje w swoim ojczystym języku.

PRACOWNIA LUDICA to międzynarodowy projekt oparty na poszukiwaniach wspomnień z dzieciństwa związanych z zabawą. A więc wierszyków, piosenek i kołysanek, wyliczanek i popularnych gier podwórkowych, ale także naszych zabawek z dzieciństwa: koników, wiaderek i klocków, które są wykorzystywane jako rekwizyty teatralne w nietypowy sposób. W języku hiszpańskim ‘ludica’ oznacza figlarny, żartobliwy. Autorką projektu jest bowiem Solange Bonfil, reżyserka, scenograf i tancerka z Buenos Aires, która w pracy z aktorami bierze na warsztat bardzo proste gry: berek, ciepło/zimno czy ‘raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy’. Dziecięce dźwięki w ustach dorosłych otwierają nam drzwi do teatru, który jest błyskotliwy, dowcipny, a czasem groteskowy.

Warsztaty wrześniowe to już piąta edycja oraz część projektu, który będzie kontynuowany w Hiszpanii w październiku 2011 przy współpracy z Enczima Teatro z Madrytu, gdzie powstanie spektakl teatralny „Pracownia Ludica №2” w ramach Polskiej Prezydencji 2011. Patronat honorowy nad projektem objęła Ambasada Republiki Argentyny w Warszawie oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires.

Solange Bonfil jest argentyńską reżyserką. Ukończyła szkołę Escuela Municipal de Arte Dramático w Buenos Aires. Jednocześnie odbyła studia z zakresu teatru muzycznego w studiu Julio Bocca oraz podjęła naukę tańca i teatru ruchu pod okiem: Olgi Marassi i Alfreda Gurquel w Buenos Aires oraz Niny Dipli (Pina Bausch) w Paryżu. Wśród jej dokonań reżyserskich są spektakle «Perras» (Mauricio Kartun, Ferderman, Martinez Bel y Caniglia) oraz «La Bohemia» (Sergio Boris).

Dominika Jarosz jest aktorką, tancerką i instruktorem teatralnym. Wystąpiła m.in. w spektaklach „Henryk Hamlet Hospital” , „Odpoczywanie”, „Hamlet ‘44”, „Echo”, „Sylwia:Medea”. Prowadziła wiele warsztatów teatralno -tanecznych. Uczestniczy w regularnych zajęciach z contact improvisation u Renaty Piotrowskiej.

Kuba Pałys jest muzykiem, pianistą, wokalistą i trenerem wokalnym. Uzyskał dyplom wokalisty na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa UMCS w Lublinie. Od kilku lat zgłębia muzykę Brazylii. Studiował muzykę w Faculdade Santa Marcelina w São Paulo. Współpracował z brazylijskimi muzykami w Kwintecie BALAIO. Brał udział w projekcie BRASIL CANTADO – BRAZYLIA ŚPIEWANA. Jako muzyk i pianista brał udział także w kilku projektach muzyczno-teatralnych m.in. „Manewry patriotyczne II – Full Romantic” w reż. Pawła Passiniego.

Partnerem jest Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego PUENTE.

Patronat medialny: Radio Planeta FM, citydoping.comindependent.plplacdefilad.com, Kontynent Warszawa

Info:

Agata Życzkowska

agata@fundacjarozwojuteatru.pl

tel. kom. +48 883-760-405

Koszt: 350 zł

www.fundacjarozwojuteatru.pl

THEATRE WORKSHOPS – ‘PRACOWNIA LUDICA’

LEADER: Solange Bonfil / ARGENTINA
DOMINIKA JAROSZ /  KUBA PAŁYS
CENTRUM ŁOWICKA/ ul. Łowicka 21 / Warsaw/Poland
12-16/09/2011
12.09 – 10:30 – 15:30
13.09 – 10:00 – 14:00
14.09 – 10:00 – 14:00
15.09 – 10:00 – 14:00
16.09 – 17:00 – 21:00

 

Theatre Development Foundation ‘NEW WAVE’ and Łowicka Center in Warsaw invite for theatre workshops PRACOWNIA LUDICA lead by Argentinean director Solange Bonfil, which will be held from 12-16/09/2011. Workshop movement, vocal and acting aimed at both professionals and people who are just getting started with the theater. Workshops are conducted in English and in Polish. Each participant works at his native language.

PRACOWNIA LUDICA is an international project based on the search for childhood memories of fun. So, rhymes, songs and lullabies and popular backyard games, but also of the toys from our childhood: ponies, buckets and blocks, which are used as theatrical props in an unusual way. In Spanish ‘ludica’ is playful, humorous. The author of this project is Solange Bonfil, director, designer and dancer from Buenos Aires, which is working with the actors take the workshop very simple games: tag, heat / cold or ‘one, two, three – baba jaga looks’. Children’s sounds in the mouth of adult open the door to the theater, which is brilliant, witty, and sometimes grotesque.

The September workshop is the fifth edition and part of the project, which will continue in Spain in October 2011 in collaboration with Teatro Enczima from Madrid, where the group of people from Poland and Spain will be work on the performance «Pracownia Ludica № 2». Project is by Polish Presidency in 2011. The honorary patrons of the project covered the Embassy of the Republic of Argentina in Warsaw and the Polish Embassy in Buenos Aires.

Solange Bonfil is an Argentine director. She graduated from school, Escuela Municipal de Arte Dramático in Buenos Aires. At the same time she studied in the field of musical theater in the studio, Julio Bocca and made learning dance and movement theater under the supervision of: Olga Marassi and Alfred Gurquel in Buenos Aires and Nina Dipli (Pina Bausch) in Paris. Among her accomplishments are directing performances, «Perras» (Mauricio Kartun, Ferderman, Martinez y Caniglia Bel) and «La Bohemia» (Sergio Boris).

Dominika Jarosz is an actress, dancer and instructor of theater. She, among others in the performances of «Hamlet Henry Hospital,» «Resting,» «Hamlet ’44,» «Echo,» «Sylvia: Medea.» She had leading a lot of theater and dance workshops. She also participates in regular contact improvisation classes with Renata Piotrowska.

Kuba Pałys is a musician, pianist, singer and vocal coach. Obtained a degree majoring in Jazz Vocalist and Music Stage UMCS in Lublin. For several years, explores the music of Brazil. He studied music at Faculdade Santa Marcelina in São Paulo. He collaborated with Brazilian musicians in the Quintet BALAIO. He participated in the project CANTADO BRASIL – BRAZIL singing. As a musician and pianist, also participated in several projects such as musical-theater «The maneuvers patriotic II – Full Romantic» dir. Paweł Passini.

Partner is the Association of Students and Alumni for Latin American Studies Center at Warsaw University PUENTE.

Media patronage: Radio Planeta FM citydoping.comindependent.plplacdefilad.com, Kontynent Warszawa

Info:

Agata Życzkowska

agata@fundacjarozwojuteatru.pl
Mobile: +48 883-760-405
www.fundacjarozwojuteatru.pl
Applications to 2 September 2011.

Fee: 150 EURO

WARSZTATY TEATRALNE – „PRACOWNIA LUDICA” 6/7/8/9.01.2011

PROWADZENIE: SOLANGE BONFIL/ARGENTYNA
WSPÓŁPROWADZENIE: SEAN PALMER/WIELKA BRYTANIA, DOMINIKA JAROSZ i AGATA ŻYCZKOWSKA/POLSKA

Państwowe Muzeum Etnograficzne /ul. Kredytowa 1/ Warszawa

plakat_pracownia_ludica_okl

 

6.01 – CZWARTEK – 18:00 – 21:00
7.01 – PIĄTEK – 18:00 – 22:00
8.01 – SOBOTA – 16:00-21:00
9.01 – NIEDZIELA – 16:00 – 21:00

Koszt warsztatów: 290 złFundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zapraszają na warsztaty teatralne PRACOWNIA LUDICA, które odbędą się w dniach 6-9/01/2011. Warsztaty ruchowe, wokalne i aktorskie skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i osób, które dopiero zaczynają przygodę z teatrem. Warsztaty są prowadzone w języku angielskim oraz w języku polskim. Każdy uczestnik pracuje w swoim ojczystym języku.

PRACOWNIA LUDICA to międzynarodowy projekt oparty na poszukiwaniach wspomnień z dzieciństwa związanych z zabawą. A więc wierszyków, piosenek i kołysanek, wyliczanek i popularnych gier podwórkowych, ale także naszych zabawek z dzieciństwa: koników, wiaderek i klocków, które są wykorzystywane jako rekwizyty teatralne w nietypowy sposób. W języku hiszpańskim ‘ludica’ oznacza figlarny, żartobliwy. Autorką projektu jest bowiem Solange Bonfil, reżyserka, scenograf i tancerka z Argentyny. Dziecięce dźwięki w ustach dorosłych otwierają nam drzwi do teatru, który jest błyskotliwy, dowcipny, z nutą nostalgii, a czasem groteskowy.

Solange Bonfil jest argentyńską reżyserką. Ukończyła szkołę Escuela Municipal de Arte Dramático w Buenos Aires. Jednocześnie odbyła studia z zakresu teatru muzycznego w studiu Julio Bocca oraz podjęła naukę tańca i teatru ruchu pod okiem: Olgi Marassi i Alfreda Gurquel w Buenos Aires oraz Niny Dipli (Pina Bausch) w Paryżu. Wśród jej dokonań reżyserskich są spektakle «Perras» (Mauricio Kartun, Ferderman, Martinez Bel y Caniglia) oraz «La Bohemia» (Sergio Boris).

Sean Palmer jest brytyjskim aktorem i wokalistą. Ukończył BA Theater and Art na Machester Metropolitan University. Wystąpił m.in. w spektaklach: „Oresteia”, „Śmierć i dziewczyna. Dramaty księżniczek” oraz w projekcie Festiwalu WARSZAWA CENTRALNA 2010 pt. „Turista”. Jako wokalista i beatboxer współpracował m. in. z Tomaszem Stańko, Sistars, Mariką, Miką Urbaniak.
Dominika Jarosz jest aktorką, tancerką i instruktorem teatralnym. Wystąpiła m.in. w spektaklach „Henryk Hamlet Hospital” , „Odpoczywanie”, „Hamlet ‘44”, „Echo”, „Sylwia:Medea”. Prowadziła wiele warsztatów teatralno -tanecznych.

Agata Życzkowska jest aktorką i producentką. Ukończyła Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi. Współpracowała m. in. z Iwoną Kempą, Waldemarem Zawodzińskim, Pawłem Szkotakiem, Thomasem Harzemem. Była producentem m.in. w projekcie teatralnym “TURISTA”.

Patronat honorowy nad projektem PRACOWNIA LUDICA objęła Ambasada Republiki Argentyny w Warszawie oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires.

Partnerem jest Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego PUENTE.

Patronat medialny: Radio PLANETA FM, citydoping.com, plac defilad.com, independent.pl

Info: biuro@fundacjarozwojuteatru.pl
tel. kom. 883-760-405 begin_of_the_skype_highlighting 883-760-405 end_of_the_skype_highlighting
www.fundacjarozwojuteatru.plInformacje w PME: Zespół Edukacji Dorosłych, tel. (022) 8277641 w. 261.
www.ethnomuseum.pl

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.